Kraty zgrzewane – charakterystyka, wymiary technologiczne

Kraty zgrzewane – KOZ (SP) wytwarza się łącząc płaskowniki nośne ze poprzecznymi prętami skręcanymi. Taki Proces łączenia wykonuje się metodą zgrzewania. W wyniku tego łączenia do płaskowników nośnych są spajane skręcane pręty. Dzięki temu krata zgrzewana jest trwałą strukturą, która zdolna jest do przenoszenia obciążeń, na każdej, dowolnej powierzchni docisku. Oto charakterystyka oraz wymiary technologiczne krat zgrzewanych.

Kraty zgrzewane – najistotniejsze informacje

Najważniejsza czynność w całym procesie produkcyjnym krat zgrzewanych to łączenie płaskowników i prętów. Taka procedura łączenia dokonuje się metodą zgrzewania oporowego – przez punkt styku jest przeprowadzany prąd, którego moc wynosi około 2500 kVA, a jednocześnie oddziałuje siłą docisku około 1000 kN. Dzięki zastosowaniu tej technologii wytwarza się kratowe maty zgrzewane, których wymiary wynoszą 6100 x 1000 mm. Dalszy etap produkcji to cięcie tych krat na już określony – zadany wymiar.
Kraty spawane składają się zatem w elementów tworzących strukturę kratową: płaskowników nośnych oraz skręcanych prętów poprzecznych, których średnica to 5 mm lub 6 mm – to zaś zależy od tego jak gruby jest płaskownik nośny. Zadaniem płaskowników nośnych jest przede wszystkim, przenoszenie obciążeń, które działają na kratę. Z kolei najważniejszym zadaniem prętów poprzecznych jest nadanie położenia oraz stabilności płaskowników nośnych.Kraty zgrzewane standardowo wykonuje się materiału S235JR (wg EN 1002), a to wszystko zgodnie z normami DIN 24537, a także z tolerancjami RAL-GZ 638. Natomiast ocynkowanie ogniowe wykonuje się wg normy EN ISO 1461.

Kraty zgrzewane – wymiary technologiczne

Długość płaskownika nośnego zazwyczaj odpowiada rozpiętości belek wsporczej konstrukcji. Ten wymiar umownie oznacza się „L” i jednocześnie jest to długość kraty. Szerokość kraty „B” to drugi z wymiarów, który stanowi długość pręta skręcanego. Obramowanie kraty zgrzewanej występuje w formie płaskownika, a jego grubość oraz wysokość odpowiadają płaskownikowi nośnemu. Poniżej standardowe wymiary technologiczne, jakie może mieć krata zgrzewana:
• wymiary płaskownika nośnego – przy wysokości 20 mm; 25 mm ; 30 mm; 40 mm może to być grubość 2 mm; 3 mm, natomiast przy wysokości 25 m ; 30 mm; 40 mm; 50 mm; 60 mm; 70 mm może być też grubość 4 mm; 5 mm;
• wymiary pręta poprzecznego – średnica skręcanych prętów poprzecznych może wynosić 5 mm; 6 mm;
• wymiar oczka – pomiędzy płaskownikami nośnymi to 25 mm; 34 mm; 51 mm; 68 mm;
• rozstaw oczka – pomiędzy prętami poprzecznymi to 25 mm; 38 mm; 50 mm; 76 mm; 101 mm;
• maksymalny wymiary wymiar kraty – długość: L = 6100 mm oraz szerokość: B = 1000 mm;
• standardowa szerokość kraty – B = 1000 mm.

Bardzo istotnym faktem jest to, że na etapie projektowania, zalecane jest projektowanie podestów z krat, których szerokość B=1000 mm + wymiar wynikowy. Taki produkt wiąże się z najmniejszym kosztem wytworzenia i dzięki temu jest on tańszy, a także prostszy do wykonania. Kraty zgrzewane najwyższej jakości możesz zakupić na dumat.pl.