Załatwienie formalności

Rozpoczęcie budowy domu wymaga załatwienia kilku formalności, oto o czym nie możesz zapomnieć, jeśli Twój dom ma zostać zbudowany legalnie:

  1. Kierownik budowy – na początku należy rozpocząć od znalezienia kierownika budowy, musi to być osoba z odpowiednimi uprawnieniami, która od chwili rozpoczęcia budowy będzie za nią odpowiedzialna.

  2. Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy – należy je złożyć w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego co najmniej na siedem dni przed rozpoczęciem budowy. Do takiego zawiadomienia musi zostać dołączone oświadczenie kierownika budowy, który stwierdza, że przejmuje pieczę nad budową, powinno znaleźć się w nim także zaświadczenie o przynależności kierownika budowy do izby samorządu zawodowego.

  3. Rejestracja dziennika budowy – następnie należy kupić, zarejestrować i ostemplować dziennik budowy w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta, w zależności od tego, gdzie administracyjnie przynależy teren, na którym prowadzone będą prace budowlane.

  4. Umieszczenie tablicy informacyjnej – tablica informacyjna musi znaleźć się na budowie w widocznym miejscu, powinna ona zawierać dane kierownika budowy, firmy, która będzie prowadziła budowę oraz architekta, który wykonał plan budynku. Muszą znaleźć się na niej także numery alarmowe na policję, straż pożarną oraz pogotowie ratunkowe.

Gdy wszystkie wymienione powyżej wymogi formalne są już zrealizowane można zacząć budowę wymarzonego domu, mając pewność, że wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z prawem.