Budowa domu – kwestie związane z przepisami prawnymi

Budowa nieruchomości w obecnych czasach wiąże się nie tylko z podniesieniem pozycji społecznej, ale także (a może przede wszystkim) z chęcią usamodzielnienia lub wyizolowania się od wielkomiejskiego hałasu. Lokacje na obrzeżach zurbanizowanych miejscowości wybierają nie tylko przedstawiciele tzw. klas wyższych, ale również młode i średniozamożne małżeństwa. Jeśli ktoś decyduje się na postawienie własnej nieruchomości, musi liczyć się z wieloma aspektami ustawowymi z zakresu między innymi prawa ochrony środowiska, a także decyzjami administracyjnymi w kwestii pozwoleń na budowę, czy nawet przepisami regulującymi postępowanie w wypadku katastrofy budowlanej. Właściwym aktem prawnym jest tutaj oczywiście ustawa o prawie budowlanym, ale zastosowanie będą miały również przepisy prawa cywilnego, a także wyżej wspomniana ustawa o ochronie środowiska.

Zastosowanie prawa nieruchomości

Polskie prawo nieruchomości obejmuje szeroki zakres problematyki związanej z tematyką nieruchomości (między innymi: obrót i komercjalizacja, kwestie dotyczące najmu i dzierżawy, inwestycje, wywłaszczenia oraz ewentualne spory administracyjne). Do właściwych aktów normatywnych należą ustawy wcześniej wspomniane, natomiast warto zaznaczyć, że niejednokrotnie mogą pojawić się spory pomiędzy użytkownikami sąsiednich gruntów. Przy nieodpowiednim użytkowaniu nieruchomości zastosowanie mogą mieć przepisy kodeksu wykroczeń, czy nawet prawa karnego.

Pomoc prawna w interpretacji zagadnień z zakresu prawa nieruchomości w ramach działalności kancelarii SMR-Law

Regulacje związane z szeroko pojętym prawem nieruchomości wymagają specjalistycznej wiedzy często w odniesieniu do aspektów prawnych o charakterze międzynarodowym. Przedstawiciele kancelarii SMR-Law to doświadczeni prawnicy, którzy od lat prowadzą działalność na rynku austriackim. Obejmuje ona między innymi sporządzanie umów regulujących obrót nieruchomościami, a także działania z zakresu opiniowania umów takich jak umowa sprzedaży, darowizny etc. Prawnicy SMR-Law pomogą również w przeprowadzeniu transakcji związanej z nabyciem nieruchomości w Austrii, co z kolei wiąże się z obsługą prawną formalności dotyczących tej transakcji (przede wszystkim chodzi o uzyskanie wpisu do księgi wieczystej). Kancelaria SMR-Law świadczy również wsparcie jeśli chodzi o ustalenie wartości lokalowej nieruchomości, a jej pracownicy doskonale orientują się w kwestii prawa lokalowego oraz posiadają sprawdzone informacje dotyczące rynku nieruchomości na terenie Wiednia.

Zapraszamy do skorzystania z usług SMR-Law https://www.smr-law.at/pl/ – w tym wyjątkowym momencie, kiedy powstaje dom, z którym klienci zwiążą swoją przyszłość i niejednokrotnie wszystkie oszczędności życia – warto zapewnić sobie rzetelną pomoc i opiekę w kwestiach prawnych.