Ogrodzenie między sąsiadami – pomoc prawnika

Ogrodzenie między sąsiadami dosyć szczegółowo regulują przepisy polskiego prawa. Pomimo, że budowa takiego ogrodzenia nie jest w narzucona żaden sposób przez polskie prawo, czyli nie jest obowiązkowa, to przepisy prawa precyzyjnie regulują szereg kwestii w tym zakresie.
Wśród tych regulowanych kwestii należy wymienić np.: specyfikację techniczną takiego ogrodzenia, zasady bezpieczeństwa, czy też konieczność zgłoszenia budowy takiego ogrodzenia urzędnikom w pewnych konkretnych sytuacjach. Warto natomiast już na wstępie zaznaczyć, że jeżeli chodzi o kwestię lokalizacji ogrodzenia między sąsiednimi działkami, to w tym przypadku przepisy nie są tak bardzo jednoznaczne. Zapraszamy do lektury.

Ogrodzenie między sąsiadami – przepisy i prawo

Kwestia lokalizacji ogrodzenia pomiędzy sąsiadami należy rozpatrywać w dwóch zupełnie osobnych przypadkach:
• ogrodzenie jest lub ma być wzniesione w ramach granicy jednej działki, w obrębie posesji i w takim przypadku żaden z jego elementów nie wychodzi na granicę czy też poza tą granicę;
• ogrodzenie jest lub ma być zbudowane dokładnie na granicy dwóch działek, co oznacza, że znajduje się na linii, która rozgranicza te dwie posesje.
Należy zaznaczyć, że w świetle prawa to dwie zgoła odmienne, zupełnie różne sytuacje, które są regulowane w całkowicie odmienny sposób.

Ogrodzenie między sąsiadami, lecz w granicach jednej działki

Płot pomiędzy sąsiadami, ale w granicy jednej działki, czyli znajduje się na naszej działce, jest on maksymalnie zbliżony do granicy działek, lecz wciąż wszystkie jego elementy (również fundament) znajdują się w całości w granicy działki będącej naszą własnością. W takim przypadku sytuacja prawna jest całkowicie jasna:
• na ogrodzenie w granicy działki własnej nie potrzebujemy zgody sąsiada;
• jako, że znajduje się w całości na naszej działce, to oznacza, że jest naszą własnością i to właśnie my powinniśmy zapłacić za materiały oraz wszelkie prace związane z takim płotem;
• jeżeli więc ogrodzenie jest naszą własnością, to tylko i wyłącznie my za nie odpowiadamy.
Ogrodzenie w świetle przepisów to urządzenie budowlane, a zatem dopełnieniem obiektu, podlega więc tym regulacjom.

Ogrodzenie między sąsiadami, lecz na granicy dwóch działek

Płot znajdujący się między sąsiadami, lecz na granicy dwóch działek, to zupełnie odmienna sytuacja prawna w porównaniu do powyższej:
• ogrodzenie takie traktowane jest zatem jako własność wspólna sąsiadów;
• ogrodzenie między sąsiadami finansowane oraz utrzymywane powinno być w równym stopniu przez obydwu właścicieli.